Nieuws

Agenda algemene ledenvergadering 27 februari 2019 aanvang 19.30 uur

AGENDA LEDENVERGADERING SET ’77 OVER HET VERSLAGJAAR 2018 
WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019
AANVANG 19.30 UUR, PAVILJOEN SET ’77, BOEKELSEDIJK

 

1.    OPENING EN MEDEDELINGEN

2.    VERSLAG  VAN DE LEDENVERGADERING Set’77 dd. 14 MAART 2018

       klik HIER voor het verslag van de ALV van 14 maart 2018

3.    JAARVERSLAG Set’77 OVER  HET VERSLAGJAAR 2018    

4.    PRESENTATIE RENOVATIE PARK EN PAVILJOEN DOOR ONZE VOORZITTER

5.    FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER 2018

6.    BEGROTING VOOR 2019, INCLUSIEF KOSTEN LIDMAATSCHAPPEN

7.    VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE

8.    BENOEMING NIEUWE  KASCONTROLECOMMISSIE

9.    AAN- EN AFTREDENDE COMMISSIE- EN BESTUURSLEDEN

10.  PRESENTATIE BELEIDSPLAN Set’77 2019-2024

klik HIER voor het Beleidsplan Set’77 2019-2024. Het bestuur verzoekt de leden om uiterlijk maandagavond 25 februari hun op- en aanmerkingen op het Beleidsplan kenbaar te maken via bestuur@set77.nl Dit ivm. de voorbereiding van dit agendapunt. Op voorhand dank voor uw medewerking!   

11.    PADELBANEN VOOR Set’77

12.    RONDVRAAG EN SLUITING.


 

« Terug

» Nieuws archief