Nieuws

Corona-update 11 april

Beste Set´77-leden,

De coronacrisis woedt nog in alle hevigheid in Brabant, maar ook in de rest van de wereld. Onzekere tijden voor ons allemaal en dan is het belangrijk om helder en duidelijk met elkaar te communiceren. Set’77 volgt de richtlijnen van de KNLTB voor tennisverenigingen t.a.v. de coronacrisis. In navolging van deze richtlijnen kan er bij Set’77 tot in ieder geval 28 april niet getennist worden.

Contributie

Wij hopen dat iedereen die lid is van Set’77 begrijpt dat we geen restitutie kunnen verlenen over de periode waarin het niet mogelijk is om te tennissen bij Set’77 t.g.v. het coronavirus. Wij volgen hierin de richtlijnen van de KNLTB. Wij vinden ook dat de maatregelen van de overheid overmacht betreffen die onze vereniging niet kunnen worden aangerekend. Als vereniging hebben we ook lopende verplichtingen die we moeten blijven voldoen. In de nog te plannen Ledenvergadering 2020 zullen we dit aan de leden toelichten en voorleggen.

Status van het lidmaatschap vanaf 6 maart

De status van lidmaatschap zoals dat bij de ledenadministratie bekend was op 6 maart, is bevroren. Dit betekent concreet dat ziekte, blessures, en eventueel andere redenen om een lidmaatschap tijdelijk op te schorten, niet gelden voor nieuwe gevallen na 6 maart.

Uiteraard geldt dit tot de datum dat de gevolgen van de coronacrisis voor Set’77 opgelost zijn. Wij hopen dat jullie hiervoor begrip hebben.

Trainingen

Vanaf 13 maart konden er door onze trainer Nic Kroot geen tennislessen meer worden gegeven. Zodra het weer toegestaan is om training te geven, zullen de lessen worden hervat. Nic Kroot zal t.z.t. contact opnemen met spelers die tennisles volgen.

Afhankelijk van de vraag hoe lang het nog gaat duren, zal voor een praktische oplossing worden gekozen.

Voorjaarscompetitie

De Voorjaarscompetitie die vanaf begin april zou beginnen is vooralsnog uitgesteld. De KNLTB zal vóór 28 april besluiten wat met de Voorjaarscompetitie zal worden gedaan.

Zeelandse ondernemers steunen

Veel Zeelandse ondernemers worden bedrijfsmatig zwaar geraakt door het coronavirus. Steun van ons allen is nu wenselijk. Wij vragen jullie daarom om zoveel mogelijk onze Zeelandse ondernemers te steunen door bij hen producten te kopen. Onze middenstand zal dit enorm waarderen.

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan gerust een mail naar bestuur@set77.nl

Wij wensen iedereen de komende tijd veel sterkte en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Bestuur TV Set’77

P.S. Rondom 28 april zal op de website van Set’77 worden gecommuniceerd wat de vervolgbesluiten bij Set’77 ná 28 april zullen zijn.

« Terug

» Nieuws archief