Nieuws

Bardienst: 70 ˃˃˃˃75

Het bestuur van Set’77 heeft besloten het bardienstbeleid aan te passen. Tot nu was het zo dat leden vanaf 70 of ouder geen bardienst hoefden te doen. De groep 70+’ers wordt steeds groter en vitaler. Het bestuur is van mening dat, om de bardienst goed te kunnen blijven organiseren, een redelijke verdeling over de verschillende leeftijdsgroepen relevant is. Daarom is besloten de leeftijdsgrens voor vrijstelling van bardienst te verhogen van 70 naar 75 jaar. Uiteraard geldt dat niet voor commissieleden die zijn en blijven vrijgesteld van bardienst.

« Terug

» Nieuws archief