Nieuws

‘Lokaal voor Lokaal Zeeland’ verdient alle steun!

‘Lokaal voor Lokaal Zeeland’ verdient alle steun!

 

Mira Eijsermans, Marjo Danen en Debbie Boeijen verleggen grenzen in Zeeland. Hun gezamenlijk project ‘Lokaal voor Lokaal’ is een succes en voorziet, helaas, in een grote behoefte. Steeds meer mensen raken in de financiële problemen en kunnen nergens meer terecht voor hulp. ‘Lokaal voor Lokaal’ verdient alle steun! Hier vertellen Mira, Marjo en Debbie over hun persoonlijke ambitie, hun principes en hun motivatie.

 

Mira
Ik vind het schrijnend dat in een rijk land zoals Nederland er nog steeds mensen zijn die het, buiten hun schuld, financieel heel erg moeilijk hebben. Ze komen (niet meer) in aanmerking voor alle benodigde hulp omdat ze niet ‘gemiddeld’ zijn. De ‘gemiddelde Nederlander’ lukt het binnen drie jaar uit een eventuele crisis te komen. Niet iedereen is gezond, soms hebben mensen twee of wel drie banen met heel lage lonen die verder niemand wil doen. En dan nog lukt het niet of heel moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen.

Hoe help je deze mensen? Het is belangrijk dat, wanneer je iets wilt doen voor een ander, je eerst nagaat waar echt behoefte aan is. Na een gesprek met preventiewerker Helma Vermeer was voor mij al snel duidelijk dat er direct, maar dan ook direct behoefte is aan voedsel. Na gesprekken met nog heel veel andere partijen kwam telkens diezelfde conclusie.
Wat organiseer je dan redelijk snel? En, wat hebben we, ‘Lokaal voor Lokaal Zeeland’, daarvoor nodig?
Het werden elf  ‘deelhuisjes’ en een ‘deelplaats’, op diverse plaatsen in Zeeland. Binnen drie maanden stonden ze er: Zeeland heeft laten zien dat het begrijpt wat nodig is. We krijgen dagelijks donaties. De deelhuisjes worden gevuld en vervolgens ook gevonden door de mensen die dat nodig hebben. Daarnaast verstrekken we iedere week in de ‘deelplaats’ vers voedsel dankzij gulle giften van Zeelandse bedrijven en particulieren. Echter, de behoefte is nog steeds groter dan het aanbod.

Een schrijnende situatie, een sociaal-economisch gat zou je kunnen zeggen, een gat waarin mensen buiten hun schuld vallen. Een probleem veroorzaakt door de overheid, dat ook opgelost zou moeten worden door diezelfde overheid! Zolang dat niet gebeurt, zal ik me hard maken voor dit soort projecten.

 

Marjo
Het is fijn en dankbaar om met ‘Lokaal voor Lokaal’ iedere week voedsel uit te mogen delen. Vaak aan heel kwetsbare gezinnen of alleenstaanden. Zij hebben wat extra hulp nodig. Wat ik merk, is dat deze mensen zelf ook anderen willen helpen. Verbinden is een kernwoord dat in deze situatie in me opkomt. Mensen motiveren mee te helpen. Mensen helpen waar nodig. Maar ook waar t kan: hen meer zelfredzaam maken door ze een duwtje in de rug te geven. Dat is een belangrijk uitgangspunt van ‘Lokaal voor  Lokaal’.
Veel gesprekken komen er op gang bij de deelhuisjes en in de deelplaats. Hulp wordt er gevraagd en hulp wordt er geboden.
Quote van een deelplaats-deelnemer: “Het is fijn dat ik hier mag komen. Als dit niet zo zou zijn, moest ik mijn drie kinderen ongezond voedsel geven. Dat is namelijk veel goedkoper.”
Zelf (Marjo) heb ik een deelhuisje in mijn tuin staan. Hier komen dagelijks veel bezoekers producten brengen en halen. Vaak zie ik het niet eens. Een enkele keer tref je iemand. Zo was er laatst een vrouw die aangaf dat ze producten meenam voor haar buren. Ze maakt er dan een lekker gerecht van en biedt dit vervolgens aan bij haar buren die het goed kunnen gebruiken. Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. En een mooie verbindende factor in de buurt. 
Het bundelen van allerlei krachten maakt dat Zeelanders voor Zeelanders opstaan!! Dat is waar ‘Lokaal voor Lokaal’ voor staat. 


    
Debbie   
Het voelt erg goed om met veel krachten, netwerken en hulp om ons heen iets te kunnen doen voor onze dorpsgenoten die, om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben. Het is dan ook hartverwarmend te ervaren dat de projecten van ‘Lokaal voor Lokaal’, zoals de deelhuisjes, de deelplaats en de decemberactie, zo immens omarmd zijn en worden door Zeeland. Zowel door de inwoners als de ondernemers. Door een (klein) beetje energie te steken in deze hulp, of door een (kleine) gift of donatie kunnen we samen de wereld, zeker de kleine wereld direct om ons heen, een beetje mooier en beter maken.
Daarnaast sta ik achter een ander ‘Lokaal voor Lokaal’-principe: het tegengaan van voedselverspilling. Het kan en mag niet zo zijn dat er anno 2022 kilo’s en  kilo’s voedsel worden weggegooid, terwijl daar letterlijk vele monden gezond mee gevoed kunnen worden. En ja, logistiek en projectmatig is het allemaal veel werk en kost het veel tijd om ervoor te zorgen dat alles op de juiste plek terechtkomt, maar het is dankbaar werk. Samen staan we sterk én vele handen maken licht werk!
Inzamelactie Set’77

 

 

    Een deel van de opbrengst van het Set’77 Open Zomertoernooi 2022 (4 t/m 11 sept.)  gaat naar Lokaal voor Lokaal Zeeland.  Maar Set’77 wil         meer doen om de actie tot een succes te maken! Set’77 roept alle leden, sponsoren, bedrijven en niet-leden op de actie te ondersteunen en geld     te doneren.

   Kom in actie en doneer nu! Ieder bedrag is welkom! Gebruik de QR-code of ga hier  naar de Geef donatie-site en steun LOKAAL VOOR LOKAAL! 
 

   Set’77: Samen Zeeland!

 


 

« Terug

» Nieuws archief