JC Regels voor de mini 3/4 competitie

 

 Regels voor de Mini Competitie

 

Service:

 • Het spel begint met een onderhandse service, men laat de bal achter de lijn op de grond stuiteren alvorens hem over het net te slaan; de bal mag ook direct uit de hand geslagen worden.
 • De serveerder wordt door het lot bepaald. De verliezer van de toss mag de speelkant kiezen.
 • Bij het serveren dient men achter de lijn te gaan staan. Er is bij een foutieve opslag géén tweede service.
 • De bal mag in het gehele speelveld landen. Dus ook in de tramrails
 • Na elke game wordt er gewisseld van service.
 • Indien de bal bij de service het net raakt, doch wel goed neerkomt, moet de service worden overgespeeld (let).

 

 

Telling:

 • Geteld wordt volgens de normale tennistelling: 15-0 / 30-0 / 40-0 enz. 
 • Bij 40 – 40 is het game voor degene die nu als eerste het punt maakt. Voordeel en/of nadeel bestaan niet in het minitennis.
 • Tijdens het spel mag de bal telkens maar één keer stuiteren voordat deze wordt teruggespeeld.
 • De volley en smash zijn toegestaan.
 • Bij de service moet de bal eerst één keer gestuiterd hebben, alvorens hij mag worden teruggeslagen.
 • Uiteraard is de bal die de lijn(en) raakt goed (=in).
 • Wie als eerste 6 games heeft, is winnaar

 

 

Ballen:

 • Er dient gespeeld te worden met aangepaste ballen, de zogenaamde Foam ballen (stage 3) of indien de weersomstandigheden dit niet toelaten met stage 2 ballen
 • Per minibaantje zijn ongeveer 1 of 2 ballen nodig.

 

 

Algemeen:

 • Elke week spelen 2 teams tegen elkaar. De ontvangende vereniging is gastheer en draagt zorg voor de organisatie (invullen competitieformulieren, ballen, e.d.)
 • Er worden 6 partijen gespeeld. Wie als eerste zes games heeft, is winnaar.
 • Voor de eerste wedstrijd dienen de begeleiders in onderling overleg de ploegopstelling te bepalen. Mochten de begeleiders hier niet uit komen, dan dient de indeling apart op een separaat blaadje ingevuld te worden, waarna er volgens deze opstelling wordt gespeeld.
 • Voor elke gewonnen wedstrijd ontvangt de winnaar 2 punten en de verliezer 1 punt.
 • De scores van de zes wedstrijden worden bij elkaar opgeteld. Dit is de eindscore.

 

 

Speelveldafmeting:

Er wordt gespeeld op een minitennisbaan. Dat wil zeggen in de servicevakken incl. tramrails. Zo kunnen op 1 tennisbaan 2 wedstrijdjes naast elkaar gespeeld worden. Als uw vereniging beschikt over een officiële minitennisbaan, kan dat natuurlijk ook. Daarnaast kunnen er ook “over de breedte” miniveldjes worden gecreëerd.

 

                                                                                                                                        


 

Indien de baan in de breedte wordt gebruikt, tellen de dubbelspelzijlijnen (zie tekening).

 

 

Vragen?

Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot de betreffende commissie Tennisstimulering of de coördinator Tennisstimulering:
 

 • Voorzitter Tennisstimulering district Centraal Brabant: Mevr. Mieke Gadella, tel. 0416-336129
 • Voorzitter Tennisstimulering district Oost Brabant: Mevr. Patricia Janssen, tel. 040-2542819
 • Voorzitter Tennisstimulering district Limburg: Mevr. Sandra Tummers, tel. 045-5790708
 • Coördinator Tennisstimulering: Edwin Giethoorn, tel. 073-6871090 / e.giethoorn@knltb.nl