Tennisvereniging Set '77

T.V. SET'77 Zeeland is een tennisvereniging, waarvan iedereen lid kan worden.

De vereniging beschikt over 7 kunstgras tennisbanen, en vanaf maart 2020 over 2 padel banen.

Het totale ledental is gelimiteerd op 560 leden. De advies minimum leeftijd is ca. 7 jaar voor beginnende jeugdleden.

Om voorrang te verlenen aan inwoners uit Zeeland (NB) zal bij hun opgave het aantal "slapende" leden in mindering worden gebracht, waneer het maximum bereikt is.

Momenteel hebben we 500 leden.

Vanaf 1 oktober tot 1 april kan men winterlid worden.

  • JeugdTraining (15 lessen voorjaar en 10 lessenin het najaar)
  • Selectietraining (10-15 extra lessen, op uitnodiging)
  • Competitietraining (presentatie KNLTB-competitie, afhankelijk van bestuurbesluit).
  • "Maak kennis met tennis" (Introductielessen jeugd)
  • Seniorentraining (10 in het voorjaar en 10 lessen in het najaar)

"Maak kennis met tennis" is de basis start voor nieuwe jeugdleden.

Nieuwe jeugdleden krijgen 3 lessen gratis en een tennisracket in bruikleen aangeboden. Daarna kunnen ze besluiten om lid van SET'77 te worden. Vanaf dan valt de training onder het normale jeugdtarief en kan men het racket kopen. Seniorenleden regelen zelfstandig hun training met de trainer.

Kom gerust een keer een kijkje nemen op ons tennispark en proef de sfeer.

Tot ziens bij tennisclub Set '77 in Zeeland


LIDMAATSCHAPWilt u lid worden van T.V. Set '77 Zeeland ?
Bent u nieuwsgierig naar de contributie voor een heel jaar ?

>> Info lidmaatschap


TRAININGHeeft u nog nooit getennist en wilt u het leren ?
Wilt u uw balvaardigheid verbeteren ?

>> info training