Tennistraining bij Set'77 - Informatie

Informatie over tennistraining bij Set'77

Set 77 biedt leden (zowel junioren alsook senioren) de gelegenheid om tennistraining te volgen. Nieuwe cursisten moeten eerst lid zijn/worden van Set 77 vóór ze aan de tennistraining mogen deelnemen. Er worden een of twee banen beschikbaar gesteld.

Set biedt de tennislessen voor de junioren aan in 2 cycli van 17 á 18 lessen en voor de senioren in 4 cycli van 9 of 10 lessen. De cycly lopen van april t/m september en van oktober t/m maart. Junioren hoeven zich vanaf oktober 2018 niet meer elke cyclus opnieuw aan te melden maar gaan automatisch door met training behalve als ze zich afmelden; senioren geven zich wel voor elke cyclus van 9/10 lessen opnieuw op.

De trainingslessen zijn bij voorkeur op maandag, dinsdag en woensdag; bij voldoende aanmeldingen kan eventueel ook training gegeven worden op andere dagdelen (als dit past bij de trainer) zoals de zaterdagmorgen. Junioren krijgen les van 14.45 tot uiterlijk 19.30 uur en senioren van 12.45 tot 14.45 uur en van 18.30 tot 22.30 uur en zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Alle groepen krijgen 60 minuten les. Het tarief voor senioren is € 12,50 en voor junioren € 5,25.

De indeling in tijden en in groepjes geschiedt door de trainer in samenspraak met René Alberts (voor junioren) en Bart Hoevenaars (voor senioren). Er wordt hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de cursisten. Tevens wordt gekeken naar het niveau van de cursisten. Een groep junioren bestaat bij voorkeur uit 8 personen. Een groep senioren bestaat in principe uit 4 personen. Minder personen is toegestaan in overleg met de trainer, maar de kosten per persoon zijn dan wel hoger (namelijk € 50 : aantal personen). Meer personen per groep is niet wenselijk omdat de trainer dan te weinig aandacht per persoon kan geven. In overleg met de trainer en afhankelijk van het niveau zijn meer personen per groep bij uitzondering toegestaan (bijvoorbeeld als er onderling gerouleerd wordt) maar het tarief blijft € 12,50 per lesuur per persoon. Senioren kunnen eventueel ook op maandag, dinsdag en woensdag van 12.45 tot 14.45 uur training volgen (moet aansluiten bij juniorentraining zodat trainer geen verloren tussenuur heeft).

Tijdens schoolvakanties en op zon- en feestdagen (2e Paasdag, 2e Pinksterdag en Koningsdag) wordt geen les gegeven. Voor junioren kennen we Maak Kennis met Tennis (MKMT); kinderen kunnen dan gebruik maken van 2 gratis proeflessen. Als het kind na deze 2 lessen door wil gaan met les dan wordt hij of zij lid van Set 77.

Als de weersomstandigheden slecht zijn dan mag er per cyclus maximaal één theorieles worden gegeven (dit bepaalt de trainer). We plannen elke cyclus zodanig dat uitgevallen lessen ingehaald kunnen worden. Als er wegens omstandigheden minder dan de voorgenomen lessen worden gegeven, dan worden er uiteraard ook minder lessen geincasseerd (zie uitzonderingen in het regelement tennistraining, namelijk het eigen risico bij extreme weersomstandigheden en bij ziekte of langdurige blessure). De kosten per persoon worden per cyclus eenmalig automatisch geïncasseerd (machtiging via inschrijfformulier) tijdens of aan het einde of na afloop van elke trainingscyclus.

Als een cursist niet komt opdagen voor een les (ook als deze zich afmeld) dan wordt die les wel in rekening gebracht. Het eigen risico bij extreem weer en bij ziekte of langdurige blessure hanteren we omdat we de groepsindeling en het aantal personen tijdens de cyclus niet per direct kunnen aanpassen en we de trainer daarvoor wel hebben ingehuurd.

Het volledig tennisreglement staat op de site van Set 77 onder kopje Trainers. De inschrijfformulieren voor de training komen voor elke cyclus tijdig op de site te staan. De banen worden voor de lesavonden tijdig digitaal gereserveerd in het afhangbord.

Actuele informatie, nieuws van de trainer e.d. kunt u op deze site vinden onder menu training

De trainer bij Set '77 is vanaf 01-04-2018 Nic Kroot via tennisschool Totaal in Tennis uit Aalten. Nic heeft de A-licentie. In geval van langdurige uitval van de trainer (langer dan 2 weken) zal Totaal in Tennis zorgen voor een vervangende tennisleraar (dit doen wij in overleg met hen). Voor hun telefoonnummer en/of e-mailadres zie apart kopje onder Training "Trainer(s) Set 77".

Specifieke informatie junioren (t/m 17 jaar)

Contactpersoon René Alberts (trainingen-junioren@set77.nl.
De juniorenleden volgen elke cyclus 17 of 18 lessen. Een les duurt 60 minuten. De kosten bedragen € 5,25 per les per junior. Streven is om groepjes van 8 te vormen.

Specifieke informatie voor senioren (v.a.18 jaar)

Contactpersoon Bart Hoevenaars (0413-268587). (trainingen-senioren@set77.nl.
De senioren schrijven zich elke cyclus in voor 9 of 10 lessen. Een les duurt 60 minuten (verzoek senioren om ook de tijd van 18.15 uur te benutten). Senioren kunnen ook maandag, dinsdag en woensdag van 12.45 tot 14.45 uur training volgen. Hiervan zouden gebruik kunnen maken: huisvrouwen, mensen die in ploegendiensten werken, parttimers, vutters en/of ouderen, etc. Deze lessen worden dan gegeven voorafgaand aan de training voor junioren zodanig dat de trainer geen verloren tussenuren heeft.