Uitnodiging jaarvergadering Woensdag 6 april 2022 om 20.00u

Uitnodiging jaarvergadering

Woensdag 6 april 20.00u  houdt TPV Set’77 zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering.  Alle leden zijn van harte welkom! Locatie: paviljoen Set’77.

Tot 7 april!

Bestuur Set’77

 

Agenda ALV TPV Set’77 060422

 1. Opening en mededelingen
 1. Verslag van ledenvergadering Set’77 dd. 14 april 2021 Lees hier  het verslag. In de loop van week 13 komt dit verslag ook ter inzage liggen in het paviljoen (bar).
 1. Terugblik 2021
 1. Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. Voor het concept  van deze documenten klik op deze link : Statuten en Huishoudelijk reglement.
 2. Financiën
  1. Financieel jaarverslag 2021
  2. Investeringen 2022
  3. Begroting 2022
  4. Contributie 2023
 1. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 1. Voortgang en aanvullingen meerjaren-/beleidsplan. Dat plan,  ‘Duurzaam & Verbonden 2019-2024’, vind je hier
 1. Wijzigingen commissie- en bestuursleden.
 1. Rondvraag
 1. Sluiting