Tennis- en padeltraining bij Set'77 - Informatie

Tennis- en padeltraining senioren

Beter leren tennissen en beter leren padellen leer je met name door training te volgen van een professionele trainer. Set 77 biedt volwassen leden de gelegenheid om tennis- padeltraining te volgen.

Nieuwe cursisten dienen lid te zijn/worden van Set 77 vóórdat ze aan de tennistraining kunnen deelnemen. Er wordt op 1 of 2 banen getraind. Dinsdag- en woensdagavond, zaterdag- en zondagochtend kan tennis- padeltraining worden gevolgd.

Gedurende het jaar kunnen seniorleden 3 tenniscycli van 12 lessen van 60 minuten volgen, of 6 padelcycli van 6 lessen. Je kunt per 4 of per 8 personen tennistraining krijgen  en per 4 padeltraining. Het is  ook mogelijk om in specifieke thematrainingen van 5 lessen bepaalde thema’s zoals service, volley, backhand, etc. te trainen. Dit kan na ruggenspraak met de trainer. Stuur voor meer informatie een mail sturen naar trainer@tpvset77.nl

De kosten per lesuur per groep van 4 personen wordt in het online inschrijfformulier training vermeld. Minder personen per groep is toegestaan in overleg met de trainer, maar de kosten per persoon zijn dan wel hoger.

Tijdens schoolvakanties en op zon- en feestdagen (2e Paasdag, 2e Pinksterdag en Koningsdag) wordt geen les gegeven.

Als de weersomstandigheden slecht zijn dan mag er per cyclus maximaal één theorieles worden gegeven. Dit wordt door de trainer bepaald. De trainer plant elke cyclus zodanig dat uitgevallen lessen nog ingehaald kunnen worden.

Als er wegens omstandigheden minder dan de voorgenomen lessen konden worden gegeven, dan worden deze achteraf gecrediteerd.  Bij ziekte of langdurige blessure van cursist  is het reglement tennis/padeltraining van toepassing.

Kosten voor training worden per cyclus eenmalig 2 weken na aanvang trainingscyclus automatisch geïncasseerd.

Het volledig tennis-/padelreglement staat op de site van Set'77 onder het kopje Trainers.

Het inschrijfformulier voor de training komt  voor aanvang van een nieuwe cyclus tijdig op de site te staan. De banen waarop getraind wordt, worden door de trainer voor de aanvang tijdig digitaal gereserveerd in het afhangbord.

Actuele informatie, nieuws van de trainer e.d. kunt u op deze site vinden onder het menu Training.