Word vrijwilliger, de club heeft je nodig!

Leuk, leerzaam en belangrijk. Investeren in jezelf en in Set’77! Heb je zin om je handen uit de mouwen te steken en iets goeds te doen voor jouw Tennis- en Padelvereniging?

Set'77 is op zoek naar vrijwilligers zoals jij!

Als lid van een tennisvereniging weet je vast wel hoe belangrijk vrijwilligerswerk is voor het draaiende houden van de club. Denk aan het onderhouden van de banen, het organiseren van toernooien en evenementen, het bijhouden van de administratie, nieuwe sponsoren vinden en de communicatie via de website, socials, onze apps en informatie over van alles en nog wat richting de lokale media.

Meld je aan & draag bij waar je goed in bent!

Zonder vrijwilligers zou het bijna onmogelijk zijn om de vereniging draaiende te houden en te laten groeien.

Door vrijwilligerswerk te doen bij Set'77 maak je niet alleen de club beter, maar leer je ook nieuwe mensen kennen en draag je bij aan een gezellige sfeer op de club. Bovendien is het een leuke manier om jouw skills te ontwikkelen en ervaring op te doen in verschillende gebieden.

Dus, waar wacht je nog op? Meld je aan als vrijwilliger bij Set'77. We bekijken gezamenlijk hoe jij kunt bijdragen op basis van vooraf afgebakende klussen zodat je klein kunt beginnen.

What's in it for me vraag je jezelf wellicht af?

Naast de ervaring die je opdoet geldt dat vrijwilligers die meer dan 16 uur per jaar bijdragen geen bardienst hoeven te draaien.

Maak een keuze wat goed bij je past

Krijg meer informatie per commisie of bestuursfunctie en neem contact op met de desbetreffende commissie of het bestuur door een e-mailtje te sturen. 
Hieronder meer informatie per rol binnen een commissie en eventuele bestuursfunctie zodat jij goed kunt kiezen waarvoor jij je wil en kunt inzetten. Klap waar jij interesse in hebt uit en je vindt het e-mailadres waar je kenbaar kunt maken waaraan je wil bijdragen. 

Vacatures - Vrijwilligers

Wat houdt de functie in?
 
 • Je neemt zitting in het bestuur van TPV Set’77, bestaande uit 7 leden.
 • Je bent als bestuurslid mede-verantwoordelijk voor het ontwikkelen en het uitvoeren van het toekomstbestendig beleid van de vereniging.
 • Je draagt samen met voorzitter zorg voor de agenda van de bestuursvergaderingen. Bestuur vergadert in beginsel 7 keer per jaar(2uur).
 • Je neemt deel aan bestuursvergaderingen en maakt hiervan de notulen en de actiepuntenlijst.
 • Je verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan de vergaderingen;
 • Je maakt de agenda en de notulen van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering(ALV).
 • Je ontvangt als secretaris correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt;
 • Je verzorgt de correspondentie namens het bestuur;
Gezien het streven naar een ongeveer gelijke verdeling man/vrouw binnen het bestuur, gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke secretaris.

Geschatte tijdsbehoefte voor het uitoefenen van bestuursfunctie Secretaris: gemiddeld 4-6 uur per maand.

Heb je interesse in deze leuke functie, of wil je graag toch nog meer informatie over deze functie, stuur dan een e-mail naar voorzitter@tpvset77.nl.
De PR-commissie is verantwoordelijk voor alles wat met communicatie binnen Set’77 te maken heeft. En dat is zeer uiteenlopend! Een belangrijke Set’77-commissie als het gaat om het reilen en zeilen van een grote vereniging als Set’77.

Heb je interesse in het werken op en met social media, ervaring met of interesse in websitebeheer, creatieve vormgeving van publicaties (posters, flyers, ..), schrijven en/of redigeren van tekst voor website en social media, werk je graag met ontwerp-/schrijfprogramma’s als Canva of wil je daar graag mee leren werken, wil je graag een bijdrage leveren aan de uitwisseling van informatie met en tussen Set’77-leden, …?

Dan is de Set’77 pr-commissie de ideale plek om Set’77 te ondersteunen.

Sowieso, past bijv. schrijven, website beheer, digitaal ontwerpen, werken met Canva, .. binnen je opleiding of je werk en wil je daarin meer leren / ervaring opdoen: in de pr-commissie zit heel wat know how en expertise om je daarbij te helpen!

Waar houdt de commissie zich zoal mee bezig? Zoek iets uit waar jij goed in bent:
 
 • Nieuwsberichten plaatsen op website, de KNLTB ClubApp en onze socials
 • Beheer websitecontent: dwz publicatie van alle relevante Set’77-informatie die door anderen wordt aangeleverd.
 • Promotie toernooien via nieuwsberichten, ontwerp posters, etc.
 • Organisatie en uitvoeren jaarlijkse goede doelenactie. Selecteren goed doel, persberichten, interne/externe communicatie, posters, etc
 • Promotie en uitvoeren/begeleiden ledenenquête
 • Opmaak en publiceren Setpunt (nieuwsbrief) 6x per jaar met behulp van Canva
 • Opmaak advertenties Rookelijzer
 • Regie social media
 • Ontwikkeling van de Set-website. Up-to-date houden van de website-technologie (backend en/of frontend)
 • Communicatie naar externe media: plaatselijke en regionale media
 • Ontwerpen/vormgeven posters, flyers, folders, etc in de Set’77-huisstijl met behulp van het Canva.com online ontwerp-programma
 • Alle pr-activiteiten rond Set’77-activiteiten als open toernooien, inzamel actie goede doel, …in samenwerking met de andere betrokken en verantwoordelijke commissies
 • Fotografie waarbij jij als fotograaf foto's aanlevert gemaakt tijdens toernooien en/of evenementen
 • Video editor waarbij jij video's maakt, bewerkt en aanlevert gemaakt tijdens toernooien en/of evenementen
Zit er iets voor je bij waarin je tijd, energie en je vaardigheden wilt stoppen of waarin je je vaardigheden wilt ontwikkelen: voor meer informatie is een gesprekje met de pr-commissie makkelijk te regelen! Je bent welkom! Een gedetailleerde (deel-)taakomschrijving is beschikbaar en je kunt klein beginnen. Stuur een e-mail naar prcommissie@tpvset77.nl.
Set ‘ 77 is op zoek naar twee Set-leden voor de belangrijke sponsorcommissie.

Geschat tijdsbeslag per commissielid: Slechts 2 tot 4 uur per maand. Commissie heeft natuurlijk volledige vrijheid hoe haar beschikbare tijd in te vullen.

Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden voor sponsorcommissie?:
 • Contacten leggen en onderhouden met lokale ondernemers over opties van sponsormogelijkheden bij Set’77;
 • Schriftelijk bevestigen van gemaakte afspraken met nieuwe sponsors;
 • Zorgdragen voor uitvoering van sponsoruitingen van nieuwe sponsors door vaste leveranciers;;
 • Beantwoorden van vragen/verzoeken van sponsors;
 • Per kwartaal kort schriftelijk verslag uitbrengen aan het bestuur t.a.v. activiteiten sponsoring;
 • Samen met de financiële commissie zorgdragen voor jaarlijks facturen van sponsoren.
Lijkt dit wel iets voor jou, of heb je vragen over werkzaamheden van de sponsorcommissie? Neem dan contact op met voorzitter William van Stiphout (06-80168825).

Reageer richting de gekozen commissie of het bestuur.
Laat weten waar je interesse in hebt. Gezamenlijk beginnen we klein zodat je met afgebakende taken begint die te behappen zijn.