LIDMAATSCHAP

  Opzeggen

Wij heten u graag welkom als nieuw lid van TV Set '77. U kunt zich op elk gewenst moment aanmelden. De voorjaartrainingen starten medio januari en de najaarstrainingen starten medio oktober.

Voor nieuwe leden zijn de volgende verenigingsactiviteiten geschikt:

 • Training
 • Bardienst
 • Racketavonden (op woensdagavond)
 • Clubkampioenschappen (voor alle nivo’s)

Bovenstaande activiteiten zijn uitermate geschikt om andere leden te leren kennen, geschikte tennispartners te vinden en probleemloos te integreren binnen onze vereniging.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aanmelden

 

 

 

 

Door middel van het formulier aanmelden lidmaatschap kunt u lid worden van TV Set '77. Verdere instructies staan op het formulier. 

Pasfoto

Om een ledenpas te kunnen laten maken hebben we van u een pasfoto nodig. De (digitale) pasfoto kan worden verstuurd naar de ledenadministratie:

Ledenadministratie TV Set '77
t.a.v. Angela Rigters
Koekoeksbloem 20
5411GW   Zeeland

 

Ook mensen die al lid zijn maar een andere foto op de ledenpas willen hebben kunnen op bovenstaand (mail)adres een foto aanleveren. Vermeld hierbij wel duidelijk je naam, adres en bondsnummer!

 

Digitale pasfoto 


Een digitale pasfoto moet aan de volgende eisen voldoen: 

 • Het bestandstype JPG is; 
 • De verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn; 
 • Het formaat 300 bij 400 pixels moet zijn; 
 • Het bestand moet puur de foto bevatten, dus zonder witte randen eromheen van het scangebied. 

  
Verder de algemene voorwaarden van een pasfoto: 

 • De foto moet het lid voorstellen en dient recentelijk, duidelijk en goed gelijkend te zijn; 
 • De ledenadministratie heeft het recht slechte foto's te weigeren; 
 • De foto's dienen gestuurd te worden naar de ledenadministratie. 

 

Terug naar boven

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Contributie

 

 

 

 

Contributie TV Set '77 Zeeland per 1 januari 2020

Per seniorlid: € 115,00
Per juniorlid 5 tot 17 jaar: € 35,00
Studentenlidmmaatschap 17-24 jaar: € 87,50
Zomer Challenge 17+ (juni t/m september): € 49,95 (+€ 25 borg pasje)
Rustend lid: € 32,50
Erelid: € 25,00
Inschijfgeld: € 12,50 (juniorlid € 7,50)
Jeugdtraining: € 5,25 per les (60 min), Senioren € 48,-- per groep a 4 pers. per les (60 min)
Introductielabel: € 5,-- per uur per senior, af te halen aan de bar tijdens openingstijden paviljoen
Afkoop kantinediensten € 100,-- per kalenderjaar (vanaf 1 Juli € 50,-- voor half kalenderjaar)
 • Gezinskorting: bij 3,4,5 personen uit één gezin (woonachtig op hetzelfde adres) wordt een korting verleend van respectievelijk 5, 7 of 9% op het totale contributiebedrag. Peildatum voor berekening van de korting is 1 januari van het contributiejaar.
 • In het jaar dat een juniorlid 18 jaar wordt, gaat het lidmaatschap over naar een senior lidmaatschap of studentenlidmaatschap. De peildatum is 1 januari en het hogere tarief geldt voor het gehele jaar
 • Een contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij aanmelding van nieuwe leden op bepaalde data wordt contributie geheven van de eerste maand. Bij afmelding gedurende het jaar wordt geen contributie gerestitueerd, uitgezonderd in bijzondere omstandigheden, te beoordelen door het bestuur.

 

Rustend lid

 • Indien men op 1 januari als rustend lid geregistreerd staat dan wordt bij de contributieberekening het contributiebedrag voor een rustend lidmaatschap in rekening gebracht.
 • Indien je in de loop van het jaar weer actief lid wordt dan vindt er bij de contributieberekening voor het volgende jaar een naheffing plaats.
 • Indien leden om medische redenen langdurig niet in staat zijn om te tennissen, kan men "rustend" lid worden.
 • Voor een heel jaar zijn de kosten als boven genoemd. Men kan gedurende het jaar "rustend"lid worden (verrekening van de betaalde contributie vind plaats indien een lid minimaal 4 maanden aaneengesloten niet actief is geweest). Als ingangsdatum geldt de eerste van de maand volgend op het verzoek hiertoe bij de ledenadministratie met inlevering van het lidmaatschapspasje.
 • Rustend lid is niet stemgerechtigd en verzorgt geen kantinedienst.
 • Rustend lid blijft verder lid van Set'77 en kan zonder inschrijfgeld te betalen weer actief lid worden na een verzoek aan de ledenadministratie en betaling van de contributie voor de rest van het lopende jaar.
 • Indien een lid in de loop van het jaar als rustend lid geregistreerd wordt dan vindt bij de contributieberekening voor het volgende jaar een verrekening plaats.
 

Terug naar boven

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Profiel aanpassen

 

 

 

 

Voor alle aanpassingen stuur je een mail naar de ledenadministratie.

 

Terug naar boven

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opzeggen

 

 

 

 

Indien u uw lidmaatschap van TV Set'77 wilt opzeggen dient u (volgens de statuten) er rekening mee te houden dat u dit moet doen vóór 1 december van het lopende jaar.

Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar.
Tot die tijd bent u gehouden aan de verplichtingen met betrekking tot het vervullen van de bardiensten en kunt u nog gebruik maken van de faciliteiten van onze vereniging.
Opmerking: Opzeggen bij een sportvereniging valt buiten de
Wet van Dam.

 

Opzeggen dient digitaal te geschieden bij de ledenadministratie, klik hier voor het opzeggingsformulier.

 

Voor vragen over het lidmaatschap stuur je een mail naar ledenadministratie@set77.nl of stel je vraag op papier bij de ledenadministratie:

Angela Rigters
Koekoeksbloem 20
5411GW  Zeeland

 

Terug naar boven