Protocol bij onweer op de tennisbaan

 

Protocol 'Onweer op de tennis- of padel- baan'.

 

  1. Inleiding

 

Wat kunt u het beste doen bij naderend onweer? Set’77 organiseert veel activiteiten, die uiteenlopen van clubactiviteiten, zoals de clubkampioenschappen tot een open toernooi, of de KNLTB-competitie. Bij al deze activiteiten speelt het weer een belangrijke rol. Helaas hebben we in Nederland regelmatig te maken met wisselvallig weer. Als organisator van een clubactiviteit, - trainingen, toernooien of competities hebben wij natuurlijk geen behoefte aan slecht weer en zeker geen onweer. Toch komt het voor dat wij tijdens een clubevenement moeten ingrijpen vanwege een naderende onweersbui.

 

Jaarlijks telt Nederland gemiddeld honderd onweersdagen (bron: KNMI). Soms leiden heftige onweersbuien tot materiële schade en/of lichamelijk letsel. Ook op een tennisbaan lopen spelers en publiek risico bij onweer. Maar ook wanneer er geen clubactiviteiten op de baan zijn, dus bij vrij tennissen, is het uiteraard van belang dat leden elkaar tijdens een onweersbui wijzen op de gevaren.

 

  1. Wanneer moet u ingrijpen?

 

Een handige vuistregel is de ’10-seconder regel’.

Door de tien seconden regel toe te passen kunt u een inschatting maken van het gevaar slachtoffer te worden van blikseminslag. Onweer begint in eerste instantie met wat geroffel op afstand. Dit is het moment voor u om maatregelen te treffen. Ziet u bovendien bliksemflitsen, dan nadert het onweer het tennispark. Op het moment dat de tijd die verstrijkt tussen bliksemflits en donder minder dan 10 seconden is, is het onweer gevaarlijk dichtbij. Maak alle mensen zo snel mogelijk kenbaar de banen te verlaten. Tijdens officiële wedstrijden heeft de wedstrijdleiding overigens het recht en de plicht om bij opkomend onweer de wedstrijd te staken of tijdelijk te onderbreken.

 

  1. Waar kunt u schuilen en hoe lang?

 

U kunt het beste schuilen in het clubhuis of in de auto wanneer het onweer dichtbij is. De kunststof hokjes bij de banen bieden u geen bescherming tegen blikseminslag. Verlaat de schuilplaats niet eerder dan het moment waarop tussen bliksemflits en donderslag meer dan 10 seconden zit. Blijf bovendien uit de buurt van hoge bomen of (licht)masten. Een sportveld is een gevaarlijke plaats tijdens onweer. Bliksem slaat gemakkelijk in lichtmasten of metalen afrastering in. Zelfs een paraplu tegen de onvermijdelijke stortregen moet u niet gebruiken.

 

  1. Geen schuilplaats aanwezig?

 

In een situatie waarin u door het onweer wordt verrast en er tussen donder en bliksemflits minder dan 3 tot 5 seconden tijdsverschil zit, is er maar één oplossing: neem de hurkzit aan. Desnoods in de kunststof hokjes bij de banen. Plaats in gehurkte houding de voeten dicht bij elkaar en ga vooral niet op de grond liggen. Hoe groter het oppervlak van uw lichaam, des te omvangrijker de kans dat een deel van de bliksem uw lichaam treft.

 

Bron: Centre Court, Vakblad voor tennisbestuurders en tennisleraren (Vrij bewerkt).

 

Een sportveld is een gevaarlijke plaats tijdens onweer!

 

Onweer nader verklaard (bron: KNMI) Het ontstaan van onweer heeft te maken met de sterk stijgende en dalende luchtstromingen in grote buienwolken en de elektrische geladenheid van aarde en atmosfeer. Door de sterke luchtstromingen kunnen in de wolk concentraties van elektrische ladingen ontstaan. In onweerswolken stromen sterk stijgende warme lucht en sterk dalende koude lucht vlak langs elkaar met snelheden van maximaal 100 kilometer per uur. Met die stromingen worden ook elektrisch geladen deeltjes meegevoerd, waardoor de wolk als een enorme condensator wordt opgeladen. Daardoor worden ontladingen mogelijk tussen de wolk en andere wolken of tussen de wolk en de aarde wat leidt tot bliksem en donder.