Varianten sponsoring bij Set’77

 

Varianten sponsoring bij Set’77 

Verzamelbord
Stickers (550 x 318 mm) geplaatst op het verzamelbord bij ingang van sportpark. Set'77 verzorgt de stickers.
Jaarlijkse kosten € 100,-

Advertenties website Set’77
Set’77 plaatst een link naar de website van de sponsor.
Jaarlijkse kosten € 150,-

Scoreborden tennisvelden
Reclame-uiting op voor- en achterkant van een scorebord. Set'77 verzorgt de borden.
Jaarlijkse kosten eerste bord € 100,-
Jaarlijkse kosten tweede bord en meerdere borden: per bord € 75,-

Reclameborden tennisbanen
Set'77 verzorgt de borden (ca. 250x80cm).
Jaarlijkse kosten € 200,-

 

Windvangers ( windscreens) tennisbanen
Set'77 verzorgt de windvanger (2x12m).
Het eerste jaar worden geen sponsorkosten berekend; zie opm.
Jaarlijkse kosten € 350,-

Toernooisponsoring
De toernooisponsoring kent een basisopzet en -bedrag waarbij in overleg een combinatie van sponsoractiviteiten mogelijk is. Flexibiliteit, exclusiviteit en invulling van de individuele behoeften van de sponsor zijn leidend. De kosten gelden op jaarbasis; bij meerjarige afspraken hanteert Set’77 een korting.
Lente- of zomertoernooi, (prijs nader te bepalen, indicatie bedrag) € 2.000,-
Clubkampioenschappen € 500,-

Hoofdsponsor
Voor de hoofdsponsoring hanteert Set’77, net als bij de toernooisponsoring, een basisopzet en –bedrag. De precieze invulling van het sponsorpakket is ondermeer afhankelijk van de behoeften van de sponsor. Er kan sprake zijn van meerdere hoofdsponsors. Promotie is uiteraard een belangrijk aspect.
Samenstelling sponsorpakket in overleg.
Hoofdsponsor € 2.500,-

Sponsoring in natura
Set'77 is erg geholpen met sponsoring in natura. Die kan heel erg divers zijn; vaak betreft het specialistenactiviteiten, soms in combinatie met materiaal en/of machines. Een combinatie met bovenstaande sponsoractiviteiten is mogelijk.
Extra mogelijkheid: Weeksponsoring
Breng een week lang je bedrijf op het tennispark onder de aandacht, door folders, banners of andere varianten. Tijdstip en uitvoering in overleg met Set’77. Deze mogelijkheid geldt niet tijdens een toernooi dat al gesponsord Wordt. €100,-

Algemeen c.q. opmerkingen:

  • Voor sponsormogelijkheden ‘verzamelbord, advertentie website, scorebord, reclamebord en windvanger’ geldt een contractperiode van vijf jaar.
  • Set’77 vermeldt alle sponsors op een verzamellijst op zijn website.
  • Alle sponsors ontvangen een uitnodiging voor de jaarlijkse bedankavond voor vrijwilligers en sponsors van Set'77.
  • De kosten voor een windvanger zijn op basis van actuele offertes.
  • Bij sponsoring van reclameborden en windvanger brengt Set’77 voor het eerste jaar geen sponsorkosten in rekening. De productiekosten van het reclamebord en windvager komen voor rekening van de sponsor.
    Reclamebord inclusief bevestigingsmateriaal en verzending, eenmalig ca € 200,-
    Windvanger inclusief bevestigingsmateriaal en verzending, eenmalig ca. € 385,-