Bestuur

Het bestuur van T.P.V. Set'77 bestaat uit zeven leden. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur dat zich met de alledaagse bestuurlijke zaken bezighoudt. Verder hebben voorzitters uit diverse commissies een zetel in het bestuur, zodat de behoeften die er in de commissies leven naar behoren worden behandeld.

 


Van links naar rechts: William van Stiphout - Voorzitter, Walter Derks - Financiële commissie, Jeugdcommissie, vacant - Secretaris, René Noijen - Toernooicommissie, Frank van Helvoort - Paviljoencommissie, Gerard Pijnappels - PR-commissie.

Het bestuur hecht grote waarde aan zijn contacten met de leden van de club. Middelen daartoe zijn de ledenvergadering en de Setpunt (digitale nieuwsbrief).
Daarnaast zijn er veel informele contacten, vooral op het tennispark, waardoor het bestuur op de hoogte kan blijven van wat er onder de leden leeft en de leden geïnformeerd kunnen worden door bestuursleden.
Omdat het werk van het bestuur te uitgebreid is, zijn er commissies ingesteld die deeltaken van het bestuur hebben overgenomen. Over deze commissies wordt u ruimschoots geïnformeerd.

Contact 

Het secretariaat van Set'77 is te benaderen op e-mailadres secretariaat@set77.nl .

Het e-mailadres van het bestuur Set'77 is bestuur@set77.nl (mails worden doorgestuurd naar alle bestuursleden van Set'77). 

Het e-mailadres van de voorzitter van Set'77 William van Stiphout is voorzitter@set77.nl .

Je kunt de bestuursleden ook individueel benaderen via de contactbuttons (werkt alleen als je ingelogd bent op de website).