Commissies Set'77

Toernooicommissie

 

De toernooicommissie organiseert alle toernooien en competities waaraan onze leden deel kunnen nemen

Leden van de toernooicommissie

 

De toernooicommissie zorgt voor de organisatie van o.a. :

 • Interne competitie Gemengd Dubbel op vrijdagavond
 • Interne competitie Heren Dubbel op zondagmorgen
 • Interne competitie Dames Dubbel op zondagmorgen
 • Interne competitie Dames/Heren Enkel op zaterdagmiddag
 • Recreatief Carnavals toernooi
 • Open lentetoernooi (week 12)
 • KNLTB-competitie district en landelijk (ca week 15-21)
 • Clubkampioenschappen Dames/Heren Dubbel (week 26)
 • Open Zomertoernooi (week 36)
 • Clubkampioenschappen Dames/Heren Enkel en Gemengd Dubbel (week 40)

 

E-mail adres: toernooicommissie@set77.nl


 

De jeugdcommissie behartigt de belangen van alle jeugdleden van Set'77. Zij wil dit bereiken door:

Leden jeugdcommissie

 

 • Het zorgdragen van de tennislessen voor de junioren;

 • Het plannen, organiseren en begeleiden van evenementen zoals:

 • Interne voorjaarcompetitie

 • Jong - oudtoernooi

 • Worldtour rood en oranje

 • KNLTB-Voorjaarscompetitie

 • Clubkampioenschappen

 • Tenniskidsfeest

 • Wintercompetitie

 • Het onderhouden van contacten met de jeugdleden en hun ouders (mail/jeugdinfo in de nieuwsbrief).

 

E-mail adres: jeugdcommissie@set77.nl


 

De paviljoencommissie draagt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de bar:

Leden paviljoencommissie

 

 • De exploitatie van het clubhuis, het terras (dagelijks openen en sluiten, inkoop van de drank, etenswaar, etc.)

 • Tijdens evenementen deelnemers en toeschouwers voorzien van ’n natje en droogje.

 • Het regelen van de barbezetting en aansturen van leden die bardienst draaien

 • Instructie van de nieuwe leden die bardienst doen

 • Zij zorgt ervoor dat mankementen aan het paviljoen zo snel mogelijk verholpen worden.

 • Financiële verantwoording

De bar is een belangrijke inkomstenbron voor de club. Om het rendement van de bar zo hoog mogelijk te houden en tegelijkertijd de consumptieprijzen laag, zorgen de seniorleden van de club voor de bezetting van de bar.

Ieder seniorlid onder 70 jaar is verplicht per jaar maximaal drie bardiensten te vervullen. (afkoop van deze verplichting is mogelijk).

De leden hebben zelf de mogelijkheid om via de site van Set'77 een bardienstvoorkeurformulier in te vullen.

Dit biedt de mogelijkheid om een tijd uit te zoeken die je zelf het beste schikt. De ingedeelde bardiensten zijn terug te zien op de internetpagina van Set'77.

Mocht je onvolkomenheden constateren, meldt dit dan zo spoedig mogelijk bij een van onze commissieleden. De paviljoencommissie kan dan snel actie ondernemen.

Tot besluit doet de paviljoencommissie een beroep op alle leden om na het tennissen het paviljoen en terras netjes achter te laten.

Ook jij vindt het vast prettig om in een goed verzorgd paviljoen je natje en droogje te kunnen nuttigen.

 

Tot ziens op de tennisbaan en veel tennisplezier!

 

E-mail adres: paviljoencommissie@set77.nl


 

De public relationscommissie zorgt voor de naamsbekendheid en de uitstraling van Set'77 zowel binnen als buiten de vereniging.

Leden pr-commissie


Dit doen ze door de onderstaande taken uit te voeren:

 • Publicaties en onderhoud van de website van Set '77: www.set77.nl
 • Publicaties op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/TVSet77/
 • Publicaties op Instagram
 • Publicaties via de KNLTB ClubApp.
 • Publicaties in de regionale nieuwsbladen
 • Verzamelen van content voor het uitbrengen van onze digitale nieuwsbrief "Setpunt".
 • Het ontwerpen van logo's , briefhoofden en ander materiaal (huisstijl Set'77) om onze vereniging een duidelijk, herkenbaar gezicht te geven.

 

Beste Bezoeker,
 

Als je ingezonden stukjes, teksten, leuke plaatjes of foto's hebt, die geschikt zijn voor plaatsing in de Setpunt of op de websites mail die dan naar prcommissie@set77.nl


Alvast bedankt.

De pr-commissie

 

E-mail adres: prcommissie@set77.nl


 

Deze commissie heeft tot taak het onderhouden van het tennispark.

Leden technische commissie

 

Dit houdt in:

 • Onderhoud van de kunstgrasbanen.
 • Onderhoud aan de groenvoorziening in en rond het tennispark.
 • Onderhoud aan paviljoen binnen en buiten.

E-mail adres: technischecommissie@set77.nl


 

De sponsorcommissie heeft tot doel extra inkomsten te genereren door het werven van sponsoren.

Leden sponsorcommissie

 

Werven van nieuwe sponsoren en onderhouden van contacten met gecontracteerde sponsoren voor:

 • Toernooisponsoring (compleet pakket aan sponsoring tijdens een toernooi en clubkampioenschap).
 • Windvangers met reclameboodschap
 • Reclameborden van bedrijven
 • Scoreborden met sponsorlogo
 • Sponsorlogo's op website en afhangbord
 • Club van 77, verzameling van sponsoren op bord bij ingang park

E-mail adres: sponsorcommissie@set77.nl


 

  De financiële commissie verzorgt de financiën van Set'77.

Leden financiële commissie

 

Dit doen ze door:

 • Facturering van contributies aan onze leden.
 • Facturering voor gekregen tennislessen.
 • Versturen van rekeningen aan onze sponsoren.
 • Betalen van binnenkomende nota's.
 • Opstellen van begrotingen.
 • Maken van financiële jaarverslagen.
 •      

E-mail adres: financieel@set77.nlDe culinaire commissie vindt het een uitdaging alle gasten tijdens toernooien en clubkampioenschappen te verrassen met culinaire 'hoogstandjes'.

Leden culinaire commissie

 

De culinaire commissie verzorgt voor alle gasten lekkere hapjes of snacks tijdens :

 • Open toernooien.
 • Clubkampioenschappen.
 • Andere evenementen die door Set'77 worden geörganiseerd.

 

E-mail adres: culinairecommissie@set77.nl


 

De feestcommissie verzorgt de jaarlijkse feestavond. 

Leden feestcommissie

 

Deze commissie heeft tot taak het organiseren van een jaarlijkse feestavond voor:

 • alle vrijwilligers van Set'77 die in een commissie actief zijn.
 • alle sponsoren die onze vereniging financieel ondersteunen door advertenties, reclameborden, windvangers, enz.