Commissies Set'77

 

De toernooicommissie organiseert alle toernooien en competities waaraan onze leden deel kunnen nemen

Leden van de toernooicommissie

 

De toernooicommissie zorgt voor de organisatie van o.a. :

 • Interne competitie Gemengd Dubbel op vrijdagavond
 • Interne competitie Heren Dubbel op zondagmorgen
 • Interne competitie Dames Dubbel op zondagmorgen
 • Interne competitie Dames/Heren Enkel op zaterdagmiddag
 • Recreatief Carnavals toernooi
 • Open lentetoernooi (week 12)
 • KNLTB competitie district en landelijk (ca week 15-21)
 • Clubkampioenschappen Dames/Heren Dubbel (week 26)
 • Open zomertoernooi (week 36)
 • Clubkampioenschappen Dames/Heren Enkel en Gemengd Dubbel (week 40)

 

E-mail adres: toernooicommissie@set77.nl


 

De jeugdcommissie behartigt de belangen van alle jeugdleden van TV Set''77. Zij tracht dit te bereiken door:

Leden jeugdcommissie

 

 • Het zorg dragen van de tennislessen voor de junioren;

 • Het plannen, organiseren en begeleiden van vele evenementen zoals:

 • Interne voorjaarcompetitie

 • Jong - Oud Toernooi

 • Worldtour rood en oranje

 • KNLTB voorjaarcompetitie

 • Clubkampioenschappen

 • Tenniskids feest

 • Wintercompetitie

 • Het onderhouden van contacten met de jeugdleden en hun ouders (mailing/jeugdinfo in de nieuwsbrief).

 

E-mail adres: jeugdcommissie@set77.nl


 

De paviljoencommissie draagt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de bar:

Leden paviljoencommissie

 

 • De exploitatie van het clubhuis, het terras (dagelijks openen en sluiten, inkoop van de drank, etenswaar etc.)

 • Tijdens evenementen deelnemers en toeschouwers voorzien van ’n natje en droogje.

 • Het regelen van de barbezetting en aansturen leden die bardienst draaien

 • Instructie voor de nieuwe leden die bardienst doen

 • Zij zorgt ervoor dat mankementen aan het paviljoen zo snel mogelijk verholpen worden.

 • Financiële verantwoording

De bar is een belangrijke inkomstenbron voor de club. Om het rendement van de bar zo hoog mogelijk te houden en tegelijkertijd de consumptieprijzen laag, zorgen de seniorleden van de club voor de bezetting van de bar.

Ieder seniorlid onder 70 jaar is verplicht per jaar maximaal drie bardiensten te vervullen. (afkoop van deze verplichting is mogelijk).

De leden hebben zelf de mogelijkheid om via de site van Set '77 een bardienst voorkeur formulier in te vullen.

Dit biedt de mogelijkheid om een tijd uit te zoeken die je zelf het beste schikt. De ingedeelde bardiensten zijn terug te zien op de internet pagina

Mocht u onvolkomenheden constateren, meldt dit dan zo spoedig mogelijk bij een van onze commissieleden. De paviljoencommissie kan dan snel actie ondernemen.

Tot besluit doet de paviljoencommissie een beroep op alle leden om na het tennissen het paviljoen en terras netjes achter te laten.

Ook u vindt het vast prettig om in een goed verzorgd paviljoen uw natje en droogje te kunnen nuttigen.

 

Tot ziens op de tennisbaan en veel tennisplezier!

 

E-mail adres: paviljoencommissie@set77.nl


 

De public relations commissie zorgt voor de naamsbekendheid en de uitstraling van Set '77 zowel binnen als buiten de vereniging.

Leden PR-commissie


Dit doen ze door de onderstaande taken uit te voeren:

 • Publicaties en onderhoud van de website van Set '77: www.set77.nl
 • Publicaties op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/TVSet77/
 • Publicaties op Instagram
 • Publicaties via de KNLTB club app.
 • Publicaties in de regionale nieuwsbladen
 • Verzamelen van content voor het uitbrengen van onze digitale nieuwsbrief "Setpunt".
 • Het ontwerpen van logo's , briefhoofden en ander materiaal om onze vereniging een duidelijk gezicht te geven naar de buitenwereld.

 

Beste Bezoeker,
 

Als u ingezonden stukjes, teksten, leuke plaatjes of foto's hebt, die geschikt zijn voor plaatsing in de Setpoint of op de websites kun je deze mailen naar prcommissie@set77.nl


Alvast bedankt.

De PR commissie

 

E-mail adres: prcommissie@set77.nl


 

Deze commissie heeft tot taak het onderhouden van het tennispark.

Leden technische commissie

 

Dit doen ze door onderstaande taken te vervullen:

 • Onderhoud van de kunstgras banen.
 • Onderhoud aan de groenvoorziening in en rond ons tennispark.
 • Onderhoud aan paviljoen binnen en buiten.

E-mail adres: technischecommissie@set77.nl


 

De sponsorcommissie heeft tot doel extra inkomsten te genereren door het aantrekken van sponsoren die onze vereniging willen steunen.

Leden sponsorcommissie

 

Ze doen dit door aantrekken nieuwe sponsoren en onderhouden van contacten met huidige sponsoren voor:

 • Toernooi sponsoring (compleet pakket aan sponsoring tijdens een toernooi en clubkampioenschap).
 • Windvangers met reclame boodschap
 • Reclameborden van bedrijven
 • Scoreborden met sponsorlogo
 • Sponsorlogo's op website en afhangbord
 • Club van 77, verzameling van sponsoren op bord bij ingang park

E-mail adres: sponsorcommissie@set77.nl


 

  De financiële commissie verzorgt de financien van Set '77.

Leden financiële commissie

 

Dit doen ze door:

 • Facturering van contributies aan onze leden.
 • Facturering voor gekregen tennislessen.
 • Versturen van rekeningen aan onze sponsoren.
 • Betalen van binnenkomende nota's.
 • Opstellen van begrotingen.
 • Maken van financiële jaarverslagen.
 •      

E-mail adres: financieel@set77.nlDe culinaire commissie vind het een uitdaging alle gasten tijdens toernooien en clubkampioenschappen te verrassen met culinaire hoogstandjes.

Leden culinaire commissie

 

Onze culinaire commissie verzorgt alle gasten met lekkere hapjes of snacks tijdens :

 • Open toernooien.
 • Clubkampioenschappen.
 • Andere evenementen die door Set'77 worden geörganiseert.

 

E-mail adres: culinairecommissie@set77.nl


 

De feestcommissie verzorgt onze jaarlijkse feestavond. 

Leden feestcommissie

 

Deze commissie heeft tot taak het organiseren van een jaarlijkse feestavond voor:

 • alle vrijwilligers van Set '77 die in een commissie vertegenwoordigd zijn.
 • alle sponsoren die onze vereniging financieel ondersteunen door advertenties, reclameborden, windvangers enz.

 

De commissie ledenwerving en ledenbehoud heeft tot taak, Set'77 aan nieuwe leden te helpen maar ook om bestaande leden voor de vereniging te behouden.

Leden commissie werving & behoud

 

 • het werven van nieuwe leden
 • zorgen dat bestaande leden bij onze vereniging blijven.

E-mail adres:  wervingenbehoud17+@set77.nl 


 

De commissie Padel heeft tot taak het promoten van Padel onder de leden van Set'77.

Leden commissie Padel