B. Agenda algemene ledenvergadering 14 maart 2018

http://set77.visualclubweb.nl/file/693265/

 

AGENDA LEDENVERGADERING SET ’77 OVER HET VERSLAGJAAR 2017

WOENSDAG 14 MAART 2018

AANVANG 20.00 UUR, PAVILJOEN SET ’77, BOEKELSEDIJK

1. OPENING EN MEDEDELINGEN

 

2. VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING SET ’77 dd. 8 MAART 2017

 

3. VERSLAG EXTRA LEDENVERGADERING SET ’77 dd. 20 DECEMBER 2017

 

4. UITSLAG LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK

 

5. VERLOTING 1 JAARABONNEMENT VOOR JEUGD EN 1 VOOR VOLWASSENEN.

 

6. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

 

7. BEGROTING 2018, INCLUSIEF KOSTEN LIDMAATSCHAPPEN

 

8. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE

 

9. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE

 

10. AAN- EN AFTREDENDE COMMISSIE- EN BESTUURSLEDEN

 

11. RONDVRAAG EN SLUITING.

 

 

klik hier om de Word versie te printen