Agenda ALV 26 augustus 2020

http://set77.visualclubweb.nl/file/693265/

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING SET’77 2020

Woensdag 26 augustus 2020 20.00 uur

(De oorspronkelijke ALV gepland op 11 maart jl. ging door corona niet door.)

 

 1. Corona: wil je bij de ALV zijn dan moet je je vooraf aanmelden: door een mailtje te sturen naar ALV26aug@set77.nl , je kunt je ook telefonisch aanmelden

(06 80168825)

 

 

In verband met ALV kan er vanaf 20.00 uur niet worden getennist/ gepadeld!

 1. OPENING EN MEDEDELINGEN

 

 1. VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING Set’77 dd. 27 februari 2019                                          klik HIER voor het verslag van de ALV van 27 februari 2019

 

 1. JAARVERSLAG SET’77  OVER  HET VERSLAGJAAR 2019   

 

 1. VOORTGANG BELEIDSPLAN SET’77: Beleidsplan  ‘DUURZAAM & VERBONDEN’

Klik HIER voor beleidsplan 2019-2024

 

 • GEREALISEERDE ACTIVITEITEN 2019
 • VOORGENOMEN ACIVITEITEN 2020

 

 1. FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER 2019

 

 1. BEGROTING VOOR 2020, INCLUSIEF KOSTEN LIDMAATSCHAPPEN

 

 1. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE

Dorothé Kuppen (aftredend), Moniek Kuppen

 

 1. BENOEMING NIEUWE  KASCONTROLECOMMISSIE

 

 1. AAN- EN AFTREDENDE COMMISSIE- EN BESTUURSLEDEN

 

 1. RONDVRAAG EN SLUITING