LIDMAATSCHAP

  Opzeggen

Wij heten u graag welkom als nieuw lid van TPV Set'77. U kunt zich op elk gewenst moment aanmelden. 

Voor nieuwe leden zijn de volgende verenigingsactiviteiten geschikt:

 • Training
 • Bardienst
 • Racketavond/-ochtend:  woensdagavond voor alle seniorleden/ woensdagochtend 50+
 • Clubkampioenschappen (voor alle niveaus)

Bovenstaande activiteiten zijn uitermate geschikt om andere leden te leren kennen, geschikte tennispartners te vinden en probleemloos te integreren binnen onze vereniging.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aanmelden

 

 

 

 

Met het formulier aanmelden lidmaatschap kun je lid worden van TPV Set'77. Verdere instructies staan op het formulier. 

Pasfoto

Om een ledenpas te kunnen laten maken, hebben we een pasfoto nodig. Een (digitale) pasfoto kan worden verstuurd naar de ledenadministratie:

Ledenadministratie TPV Set'77
t.a.v. Angela Rigters
Koekoeksbloem 20
5411GW   Zeeland

 

Ook mensen die al lid zijn maar een andere foto op de ledenpas willen hebben kunnen op bovenstaand (mail-)adres een foto aanleveren. Vermeld hierbij wel duidelijk je naam, adres en bondsnummer!

 

Digitale pasfoto 


Een digitale pasfoto moet aan de volgende eisen voldoen: 

 • Het bestandstype is JPG
 • De verhouding breedte/hoogte is circa drie/vier
 • Het formaat is 300 bij 400 pixels 
 • Het bestand bevat alleen de pasfoto, dus zonder witte randen eromheen van het scangebied. 

  
Verder de algemene voorwaarden van een pasfoto: 

 • De foto moet het lid voorstellen en dient recentelijk, duidelijk en goed gelijkend te zijn. 
 • De ledenadministratie heeft het recht slechte foto's te weigeren. 
 • De foto's dienen gestuurd te worden naar de ledenadministratie. 

 

Terug naar boven

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Contributie

 

 

 

 

Contributie TPV Set'77 Zeeland per 1 januari 2023

 • Seniorlid: € 120,00
 • Studentenlidmaatschap(18-25 jaar)*: € 92,50
 • ZomerChallenge 17+ (juni t/m september): € 49,95 (+€ 25 borg pasje)
 • Juniorlid (5-17 jaar): € 37,50
 • Alles-in-1-abonnement jeugd (5-17 jaar): € 212,50 (inclusief training/competities/lidmaatschap junior)
 • Zomer Challenge jeugd (13-16 jaar)’ : (juni t/m september): € 25 (+€ 25 borg KNLTB-pasje)(Inclusief 1 gratis padelles)
 • Inschrijfgeld: € 12,50 (juniorlid € 7,50)
 • Rustend lid: € 35,00
 • Erelid: € 27,50
 • Introducé, tot 17 jaar  €2,5 per uur en vanaf 17 jaar  € 5,- per uur. Een lid kan bij het digitaal reserveren van een baan via de KNLTB app eenvoudig 1 of meerdere introducees invullen. Voordat reservering kan worden bevestigd kan via KNLTB app online betaling worden gedaan.
 • Afkoop kantinediensten: € 100,-- per kalenderjaar (vanaf 1 Juli € 50,-- voor half kalenderjaar)

* Studentenlidmaatschap is van toepassing op alle jongeren die als student zijn ingeschreven. Zij dienen ieder jaar vóór 15 december een kopie van toekenning studiefinanciering te mailen naar ledenadministratie@set77.nl. Seniorleden die in de loop van het contributiejaar 18 worden, krijgen echter automatisch studentenlidmaatschap.

 • Gezinskorting: bij 3,4,5 personen uit één gezin (woonachtig op hetzelfde adres) wordt een korting verleend van respectievelijk 5, 7 of 9% op het totale contributiebedrag. Peildatum voor berekening van de korting is 1 januari van het contributiejaar.
 • In het jaar dat een juniorlid 18 jaar wordt, gaat het lidmaatschap over naar een seniorlidmaatschap of studentenlidmaatschap. De peildatum is 1 januari en het hogere tarief geldt voor het gehele jaar
   
 • Een contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij aanmelding van nieuwe leden op een specifieke datum wordt de contributie berekend op basis van het resterende aantal maanden in het jaar; word je bijvoorbeeld op 12 oktober lid, dan betaal je dus 2/12 van het jaarlidmaatschap + eenmalig het inschrijfgeld.

  Bij afmelding gedurende het jaar wordt geen contributie gerestitueerd, uitgezonderd in bijzondere omstandigheden, te beoordelen door het bestuur.

  Indien je het lidmaatschap wilt opzeggen, moet je dit vóór 1 december communiceren via onderstaande button ‘opzeggen’

Rustend lid

 • Indien je op 1 januari als rustend lid geregistreerd staat dan wordt bij de contributieberekening het contributiebedrag voor een rustend lidmaatschap in rekening gebracht.
 • Indien je in de loop van het jaar weer actief lid wordt, dan vindt er bij de contributieberekening voor het volgende jaar een naheffing plaats.
 • Indien leden om medische redenen langdurig niet in staat zijn om te tennissen, kun je tijdelijk "rustend" lid worden.
 • Voor een heel jaar zijn de kosten als boven genoemd. Je kunt gedurende het jaar "rustend"lid worden (verrekening van de betaalde contributie vind plaats indien een lid minimaal 4 maanden aaneengesloten niet actief is geweest). Als ingangsdatum geldt de eerste van de maand volgend op het verzoek hiertoe bij de ledenadministratie met inlevering van het lidmaatschapspasje.
 • Een rustend lid is niet stemgerechtigd en verzorgt geen kantinedienst.
 • Een rustend lid blijft lid van Set'77 en kan zonder inschrijfgeld te betalen weer actief lid worden na een verzoek aan de ledenadministratie en betaling van de contributie voor de rest van het lopende jaar.
 • Indien een lid in de loop van het jaar als rustend lid geregistreerd wordt dan vindt bij de contributieberekening voor het volgende jaar een verrekening plaats.
 

Terug naar boven

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Profiel aanpassen

 

 

 

 

Voor alle aanpassingen stuur je een mail naar de ledenadministratie.

 

Terug naar boven

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opzeggen

 

 

 

 

Indien je je lidmaatschap van TPV Set'77 wilt opzeggen moet je (volgens de statuten) er rekening mee te houden dat je dit moet doen vóór 1 december van het lopende jaar.

Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar.
Tot die tijd ben je gehouden aan de verplichtingen met betrekking tot het vervullen van de bardiensten en kun je nog gebruik maken van de faciliteiten van onze vereniging.
Opmerking: Opzeggen bij een sportvereniging valt buiten de
Wet van Dam.

 

Opzeggen dient digitaal te geschieden bij de ledenadministratie, klik hier voor het opzeggingsformulier.

 

Voor vragen over het lidmaatschap stuur je een mail naar ledenadministratie@set77.nl of stel je vraag op papier bij de ledenadministratie:

Angela Rigters
Koekoeksbloem 20
5411GW  Zeeland

 

Terug naar boven